Handledning

Ta kontakt med mig om du/ni är intresserade av ärende och metodhandledning med fokus på KBT/ beteendeanalys. Jag har avtal med Region Skåne och handleder också inom andra verksamheter som t ex skolor, företagshälsovård, privata aktörer inom hälsa och sjukvård. Vi bokar då en tid för ett samtal om era behov och önskemål och om jag kan matcha dessa. Önskvärt är att deltagarna i handledning har grundläggande utbildning inom KBT alternativt intresse för metoden.