Mer om mig

Jag är legitimerad psykolog sedan 1991 och har sedan dess varit verksam inom flera olika områden. Under ca 10 år arbetade jag på en mottagning för personer med långvarig smärta, stress och annan beteendemedicinsk problematik. De senaste 18 åren har  jag breddat mitt kompetensområde och arbetat med personer som har olika ångestproblem, depression, sömnproblem, oro samt med par som har problem i sin relation.

Under de senaste 20 åren har jag också arbetat med att handleda personal inom människovårdande yrken, t.ex. på behandlingshem, inom kriminalvården, skolans värld och sjukvården samt psykoterapihandledning.

Sedan 2009 är jag legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och är också utbildad handledare med samma inriktning.