Hur går det till?

Det är enkelt att boka en tid hos mig och du behöver ingen remiss. Kontakta mig så bokar vi en tid för ett första samtal så snart jag har lediga tider. De första gångerna handlar om att få en klar bild av hur problemet/problemen ser ut och vi gör sedan en plan för hur en behandling ska gå till och jag beskriver detta för dig. Vi formulerar mål och börjar arbeta med de förändringar som behövs för att du ska nå dina mål. I en KBT-behandling ingår ofta en del information/undervisning om ditt specifika problem, att med hjälp av s k beteendeanalys förstå hur ditt problem fungerar och mycket konkret arbete med förändring både under våra samtal och framför allt mellan de gånger vi ses. Vi avslutar när målen har nåtts eller om vi inte kommer längre.