Vårdval Skåne

Jag är ackrediterad för lång behandling, upp till 25 gånger, inom ramen för KBT, det som heter Vårdval Skåne Psykoterapi. Detta innebär att du kan få en remiss från din vårdcentral. Högkostnadsskyddet gäller då och du betalar 160 kr per gång upp till 1100 kr varefter du har frikort. Din läkare på den vårdcentral där du är listad gör en bedömning och utfärdar remiss. Utvärdering av behandlingen görs före, efter och vid tremånaders-uppföljning.
Naturligtvis finns också möjlighet att gå i behandling hos mig privat och själv stå för kostnaden.